Dom > Vijesti > Sadržaj

Jedna od funkcija sukladno farmakološkom prekidu mikrotubula

Sep 09, 2017

%O_ZI2SXI6S9%JVA~JTK@D6.jpg


Stent učinak

Sukladno farmakološkom prekidu mikrotubula u ćelije su kao pojačanje u beton i u kulturi stanica, za polimerizaciju u mikrotubule su radijalno raspoređene izvan jezgre i (+) kraj bodova za plazma membranu da oblik koji je vezan za kulturu jelo. Aksona i dendrita živčane stanice, na polimerizaciju u mikrotubule su poredani duž osi dugog i djelovati kao podrška. Tijekom faze embrionalnog razvoja na polimerizaciju u mikrotubule pomoći aksona rasti, prodrijeti u okolno tkivo, a u zrele aksona se prevoze na polimerizaciju u mikrotubule trag.