Dom > Vijesti > Sadržaj

Princip ispitivanja prijevoza i medija za očuvanje

May 13, 2020

novatek


Virus je sastavljen od nukleinske kiseline i proteina, što je mala i jednostavna uputa. Budući da nema stanične strukture, virus se sam ne može replicirati, ali upada gen u stanicu domaćina i novi virus replicira uz pomoć potonjeg sustava replikacije. Nakon prikupljanja uzoraka virusa, radi održavanja aktivnosti uzorka virusa i produženja vremena preživljavanja virusa u uzorku, bris uzorak za uzorkovanje staviti će se u medij za dostavu za skladištenje i transport.


4970ce2c52c791ce4e2fc86cfc11fe9

1. Kombinacija više antibiotika ima antibakterijske i anti gljivične učinke širokog spektra.

2. Kao stabilizator proteina protein goveđeg seruma (BSA) može tvoriti zaštitni film na proteinskoj ljusci virusa, što otežava razgradnju i osiguravanje integriteta virusa.
3. Pomagač za stvaranje neutralnog okruženja korisno je za povećanje vremena preživljavanja i stabilnosti virusa.
4. Fenol crveni koristi se kao indikator bazične kiseline, a područje promjene boje je 6. 6 (žuto) - 8.0 (crveno), koje je crveno na {{6} } 0,2-7. 4.